Tin doanh nghiệp:

Cập nhật những thông tin về công ty, những dự đinh, kế hoạch sắp tới trong năm 2015.


Tin báo chí

Những bài báo về dược phẩm, y tế nổi bật trong năm 2015.


Tin Sản phẩm

Cập nhật thông tin sản phẩm về dược, những phát hiện mới, mang tín đột phá trong ý học và dược trong nước và quốc tế.


Event

Các hội nghị, hội thảo cũng như các sự kiện diễn ra trong năm 2015.